Co pracodawca powinien zawrzeć w oświadczeniu o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony?

Luty 14, 2011

0

Tytuł postu niestety wyszedł nieco przydługi, ale nie dało się inaczej 🙂 Jednak do rzeczy – odpowiedzmy sobie na pytanie, jakie elementy muszą znaleźć się w oświadczeniu pracodawcy o wypowiedzeniu umowy o pracę na czas nieokreślony. Dlaczego jest to ważne? Prawidłowo formułując wypowiedzenie, pracodawca chroni się przed ewentualnymi roszczeniami ze strony pracownika. Odpowiedzi szukamy przede […]

Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony

Luty 12, 2011

5

Ogólna zasada jest taka, że umowy o pracę na czas określony nie można wypowiedzieć. Od tej zasady Kodeks pracy dopuszcza jednak wyjątek: Art. 33. Przy zawieraniu umowy o pracę na czas określony, dłuższy niż 6 miesięcy, strony mogą przewidzieć dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem. Ze względu na możliwości, który daje powyższy przepis […]

Opłata od apelacji i skargi kasacyjnej w sprawie z zakresu prawa pracy

Luty 10, 2011

0

W poprzednim poście pisałam o opłacie sądowej od pozwu. Przypomnijmy – kwestię tę reguluje m. in. art. 35 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: Art. 35 ust. 1. W sprawach z zakresu prawa pracy pobiera się opłatę podstawową w kwocie 30 złotych wyłącznie od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej i skargi o stwierdzenie […]

Opłata od pozwu w sprawie z zakresu prawa pracy

Luty 8, 2011

0

W praktyce nierzadko spotykam się z sytuacjami, w których pracodawca bądź pracownik w ogóle nie rozważają wystąpienia na drogę sądową w dobrze rokującej sprawie w obawie przed wysokimi kosztami postępowania. Odpowiedzmy sobie zatem na pytanie, jakie opłaty trzeba uiścić, wnosząc pozew z zakresu prawa pracy. Odpowiedzi należy szukać w ustawie o kosztach sądowych w sprawach […]

Powód wypowiedzenia umowy na czas określony – czy trzeba podawać?

Luty 6, 2011

6

Pracodawca, wypowiadając pracownikowi umowę na czas określony, nie musi podawać przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie – tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 12 lutego 2010 r., sygn. akt II PK 206/09. W sprawie, którą zajmował się Sąd Najwyższy, pracodawca mylnie podejrzewał dwóch pracowników o kradzież. Ich umowy o pracę zawarte były na czas określony z możliwością […]